W jakim wieku można posłać dziecko do żłobka?

Rodzice decydujący się na zapisanie dziecka do żłobka często zastanawiają się, czy ich pociecha nie jest zbyt mała, aby rozpocząć nową przygodę w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W jakim wieku możemy posłać dziecko do żłobka? Kiedy rozpoczęcie edukacji w żłobku jest najbardziej korzystne dla naszego malucha?

Ile lat powinno mieć dziecko?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami żłobek to zakład opiekuńczo-wychowawczy (określenie brzmi nieco surowo, ale de facto kryje się za nim opieka, zabawa i edukacja dzieci, które poprzez odpowiednio dobrane zabawy i pomoce dydaktyczne poznają świat i zdobywają nowe umiejętności) dla dzieci poniżej 3 roku życia. Minimalną granicę wieku dziecka każda placówka może określić samodzielnie, na ogół przyjmuje się, że do żłobka mogą uczęszczać dzieci po ukończeniu 20 tygodnia życia. W praktyce większość dzieci rozpoczyna przygodę ze żłobkiem z chwilą, kiedy mama kończy urlop macierzyński, co przypada odpowiednio na 6. lub 12. miesiąc życia. Oczywiście zdarzają się drobne przesunięcia. Czasami mama musi wrócić do pracy wcześniej, czasami po zakończeniu urlopu macierzyńskiego mama decyduje się jeszcze na wykorzystanie zaległego urlopu wychowawczego, w związku z czym dziecko rozpoczyna przygodę w żłobku później.

Warto pamiętać o tym, że w wyjątkowych sytuacjach, na przykład, gdy przedszkola nie dysponują już wolnymi miejscami, niektóre żłobki mogą przyjąć również trzyletnie dzieci.

Czy dziecko musi rozpocząć żłobek we wrześniu?

Praktycznie wszystkie placówki publiczne przeprowadzają rekrutację wiosną. Tak, aby listy dzieci przyjętych były gotowe przed 1. września. Wówczas rozpoczyna się rok szkolny, a tym samym fizyczne uczestnictwo dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w żłobku. W przypadku placówek prywatnych rekrutacja może trwać przez cały rok. Dlatego, jeśli z różnych względów (m.in. wiekowych) nasze dziecko nie jest gotowe do rozpoczęcia edukacji we wrześniu możemy je zapisać do prywatnego żłobka i rozpocząć naukę np. w grudniu czy z początkiem roku. Placówki publiczne nie dają takiej możliwości.