Plan dnia

6:30 – 8:30

Zbieranie się dzieci

8:50 – 9:15

Śniadanie

9:30 – 10:00

Zabawy zorganizowane, realizowanie planu pracy

10:15 – 10:30

Drugie śniadanie

10:40 – 11:30

Zabawy, wyjścia

11:40 – 12:00

Zupa

12:20 – 13:40

Drzemka

14:00 - 14:20

Drugie danie

14:30 – 15:30

Wspólne zabawy

16:00 – 16:15

Podwieczorek

od 16:30

Dowolne zabawy, powolne rozchodzenie się dzieci do domu