Rola zajęć dodatkowych w żłobku

Wybierając żłobek dla swojej pociechy świadomi rodzice zwracają szczególną uwagę na ofertę dydaktyczną placówki. Zainteresowaniem cieszą się żłobki oferujące zajęcia muzyczne, zajęcia językowe oraz zajęcia z sensoplastki. Jaką rolę odgrywają zajęcia dodatkowe w żłobku? Czy warto stawiać na placówki zapewniające bogatą ofertę zajęć dodatkowych?

Zajęcia dodatkowe umożliwiają stymulację rozwoju dziecka na wielu płaszczyznach, a w efekcie identyfikowanie i rozwijanie zainteresowań oraz talentów malucha już w bardzo wczesnym wieku. Wybierając placówkę warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z ofertą zajęć dodatkowych oraz planem dnia pracy żłobka.

Zajęcia dodatkowe a plan dnia

Większość zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia realizowanych jest podczas normalnych godzin pobytu dziecka w żłobku. Oznacza to, że dziecko nie musi spędzać dodatkowego czasu w placówce, aby wziąć udział w zajęciach z języka angielskiego czy zajęciach tanecznych. To bardzo istotne. Z jednej strony zajęcia urozmaicają czas spędzany w żłobku, z drugiej nie stanowią dodatkowego obciążenia dla dziecka i rodzica. Ważnym jest, aby zajęcia dodatkowe były realizowane – przynajmniej w części – przez osoby z zewnątrz, np. innych niż opiekunowie grupy pracowników placówki. To stwarza dzieciom możliwość oswajania się z nieznajomymi, co z pewnością zaprocentuje na późniejszych etapach edukacji. Dziecko łatwiej zaaklimatyzuje się w przedszkolu i chętniej będzie uczestniczyło w odbywających się tam zajęciach.

Liczba zajęć dodatkowych w grafiku

Pod względem marketingowym bogaty i zróżnicowany grafik dnia prezentuje się bardzo atrakcyjnie i przyciąga uwagę niejednego rodzica. W praktyce bogaty i zdywersyfikowany grafik w żłobku to nienajlepszy pomysł. Poza uczestnictwem w zajęciach zorganizowanych, drzemkami i porami karmienia dzieci potrzebują czasu na swobodną zabawę. Swobodna zabawa ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka – intelektualnego, ruchowego, psychologicznego i społecznego. W przypadku starszych dzieci swobodna zabawa stwarza warunki do nawiązywania interakcji społecznych, nauki funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Zbyt bogaty grafik zajęć zorganizowanych „okrada” dzieci z czasu na zabawę i wprowadza w plan dnia niepotrzebny stres. Warto więc, aby plan dnia nie był przeładowany, a tematyka zajęć wspierała rozwój dziecka na poszczególnych płaszczyznach. Bardzo wartościowe są zajęcia językowe oraz zabawy logopedyczne. Pierwsze pozwalają na przyswajanie języka obcego poprzez zabawę. Drugie rozwijają aparat mowy i pozwalają na bardzo wczesną diagnostykę ewentualnych nieprawidłowości.