Jak przygotować dziecko do żłobka?

Przygotowanie malucha do żłobka to spore wyzwanie, zwłaszcza jeśli opiekę nad dzieckiem dotychczas sprawowała wyłącznie mama, która po zakończeniu urlopu macierzyńskiego przygotowuje się do powrotu do pracy. Jak przygotować dziecko do żłobka? Czy tłumaczenie roczniakowi, że w jego życiu nastąpi zmiana ma jakikolwiek sens?

Przygotowanie dziecka do żłobka należy rozpocząć od rodzica… To rodzice muszą być przekonani do słuszności podjętej decyzji oraz jakości wybranej placówki opiekuńczo-wychowawczej. W przeciwnym razie dziecko szybko wychwyci niezadowolenie lub wahanie rodzica i samo zacznie odczuwać niepokój. To spotęguje strach i utrudni aklimatyzację malucha w placówce. Dlatego jeśli decydujemy się na rozpoczęcie przygody żłobkowej, musimy to zrobić z przekonaniem i pozytywnym nastawieniem. Nasze pozytywne nastawienie z pewnością ułatwi dziecku start, a i nam oszczędzi wielu niepotrzebnych zmartwień. Jeśli przyłożyliśmy się do wyboru żłobka, dziecku z pewnością nie będzie się tam działa krzywda i zostanie otoczone należytą opieką, także w aspekcie emocjonalnym.

Żłobek na godziny – na dobry początek

W sytuacji, w której nasza pociecha nie pozostawała dotychczas pod opieką osób obcych ciekawą alternatywą może być żłobek na godziny. O taką możliwość warto zapytać w placówce, do której docelowo chcemy zapisać dziecko. Zdecydowana większość placówek oferuje adaptację. W zależności od organizacji żłobka adaptacja może być usługą wliczoną w cenę czesnego lub płatną dodatkowo. Najczęściej jest to klika dni, na przestrzeni których dziecko pozostaje w placówce coraz dłużej – początkowo jeszcze z rodzicem, później już samo. Nawet jeśli wybrana przez nas placówka nie oferuje adaptacji przed podpisaniem umowy, sami możemy zorganizować dziecku proces adaptacyjny. Co ważne, adaptację w żłóbku należy rozpocząć wówczas, gdy mama wciąż pozostaje w domu – dzięki temu dziecko będzie mogło być odebrane ze żłobka po 3, maksymalnie 4 godzinach.

Ile powinien trwać proces adaptacji? To zależy od dziecka. Większość placówek oferujących adaptację kontynuuje proces przez kilka dni. Z praktyki rodziców wynika, że w większości przypadków tygodniowa adaptacja jest wystarczająca, aby dziecko poczuło się w żłobku bezpiecznie. Mimo to, niektórzy rodzicie kontynuują proces adaptacji dziecka w żłobku przez kolejne tygodnie. Co ważne, adaptacji nie należy nie potrzebnie przedłużać. Tydzień do dwóch to maksymalny czas, w jakim dziecko jest odbierane ze żłobka wcześniej. Zbyt wczesne odbieranie dziecka ze żłobka rzutuje na integrację w grupie rówieśniczej i przynosi skutek odwrotny od zamierzonego.